Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποιοι είμαστε

Η ΑΤ ELECTRO είναι μια τεχνική εταιρεία με έδρα στην Καλλιθέα, η οποία παρέχει υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας.
Διαθέτει μία ευέλικτη ομάδα ανθρώπων με σημαντικές γνώσεις και σπουδές στο αντικείμενο της σύγχρονης τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων.
Μπορεί να εντοπίζει τις ανάγκες των πελατών της και να τις καλύπτει βάση των δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα τεχνολογία.

Η AT ELECTRO ακολουθεί τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας με αποτέλεσμα την ΕΓΓΥΗΣΗ των υπηρεσιών που παρέχει. Απαρτίζεται από επιμέρους τμήματα τα οποία με τη σειρά τους στελεχώνονται από τους αντίστοιχους εξειδικευμένους μηχανικούς.

ATELECTRO GROUP

1

AT Electro

Το τμήμα των ηλεκτρολογικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στελεχώνεται από καταρτισμένους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και εξειδικευμένα συνεργεία με σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρολογίας και των τηλεπικοινωνιών.

2

AT Security Systems

Το τμήμα των συστημάτων ασφαλείας, διαθέτοντας όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, τεχνογνωσίας καθώς και άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, καθίσταται μια σοβαρή, ανταγωνιστική και αξιόπιστη λύση για την προστασία και την ασφάλεια του εκάστοτε χώρου επαγγελματικού ή ιδιωτικού.

3

AT Development

Το τμήμα των ITsolutions επανδρώνεται από μια δυμανική ομάδα Μηχανικών Η/Υ Συστημάτων και Προγραμματιστών που παρέχουν υπηρεσίες τόσο στο πλαίσιο μιας Επιχείρησης, όσο και για την δημιουργία Εξειδικευμένων Εφαρμογών για μεμονωμένους πελάτες.

4

IQ Zone

Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών τεχνολογίας.

Γιατι την AT ELECTRO

Στοχοι ΜΑΣ

Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση Πελατών

Ολοκληρωμένη και αδιάκοπη εξυπηρέτηση των πελατών μας παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες και καλύπτοντας άμεσα όλες τις Ηλεκτρολογικές και Τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες.

Παροχή Αξιόπιστων Υπηρεσιών

Η διαρκής αναζήτηση νέων προϊόντων καθώς και η παρακολούθηση της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας εγγυάται των υπηρεσιών μας.

Διεύρυνση Δικτύου Πελατών

Ανάδειξη εποικοδομητικών και μακροχρόνιων επαφών διευρύνοντας το υπάρχον δυναμικό δίκτυο πελατών και προμηθευτών μας, και διατηρώντας τις αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης.

Διάκριση σε Πρωταγωνιστικό Επίπεδο

Η διάκριση σε πρωταγωνιστικό επίπεδο στο χώρο των Ηλεκτρολογικών και Τηλεπικοινωνιών Εγκαταστάσεων εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα συνδυάζοντας εμπειρία και τεχνογνωσία.

ATELECTRO