ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η AT ELECTRO, έχει στελεχωθεί προσεκτικά από μηχανικούς με πολύτιμη εμπειρία στο χώρο της κατασκευής. Η Εταιρεία έχοντας καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης στο σχεδιασμό και την κατασκευή ιδιωτικών έργων υψηλών προδιαγραφών, αντιμετωπίζει κάθε έργο σαν άρτιο σύνολο και στοχεύει στην αρμονική μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

Ανταποκρινόμαστε με επιτυχία σε προκλήσεις και ειδικά θέματα, προσαρμοζόμαστε στις εκάστοτε ανάγκες και εξελισσόμαστε διαρκώς

Ο διαχειριστής έργου (project manager) επιτελεί ταυτόχρονα πολλές εργασίες.Επίσης, να λαμβάνει συνεχώς αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα σχετικά με τη χρήση των πόρων, προσαρμογές του χρονοδιαγράμματος, θέματα προϋπολογισμού, διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, επικοινωνία και τεχνικά προβλήματα. Πρέπει συνεπώς να προσδιοριστούν τα κύρια θέματα, στρατηγικά, τακτικά ή λειτουργικά, ώστε να οριστούν οι προτεραιότητες και να μπορέσει ο project manager να εστιάσει στα κρίσιμα θέματα, τα οποία εναλλάσσονται ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται το έργο.

"Η ομάδα μας εξασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα της κατασκευής και την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις."

ATELECTRO

Η AT ELECTRO παρέχει διαφάνεια, άριστη σχέση κόστου - αποτελέσματος και εγγύηση καλής λειτουργίας.

Διαχειριζόμαστε τα έργα μας με ταχύτητα και αξιοπιστία
Συντονίζουμε άρτια όλα τα εμπλεκόμετα συνεργεία για την ομάλη υλοποίηση του έργου
Εγγυόμαστε πίστη εφαρμογή του προυπολογισμούκαι του χρονοδιαγράμματος του εκάστοτε έργου
ATELECTRO