ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η ανάπτυξη μιας νέας ποιοτικής – δημιουργικής προσέγγισης στο σχεδιασμό του αρχιτεκτονικού φωτισμού στη σύγχρονη κατοικία, προσφέρει τη δυνατότητα επίτευξης πολλαπλών στόχων. Σε συνδυασμό με τις νέες, ενεργειακά αποδοτικές, τεχνολογικές δυνατότητες του φωτισμού έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει κάθε ιδέα και πρόταση για τον ποιοτικό φωτισμό μιας κατοικίας.

"Η AT Electro έχοντας στραμένο το πρόσωπο στο περιβάλλον και στην εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιεί πιστοποιημένα φωτιστικά τύπου Led."

Παρά τις σημαντικές προόδους στην έρευνα και εφαρμογή της επιστήμης του αρχιτεκτονικού φωτισμού, δυστυχώς στη χώρα μας έχει εντέχνως καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια, μια σύγχυση μεταξύ της επιστήμης του σχεδιασμού και των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού. Η διαδεδομένη εμπορική πρακτική εκπόνησης μη-επαγγελματικών δωρεάν ‘μελετών φωτισμού, ως υποστηρικτικό στοιχείο αύξησης πωλήσεων, υποβαθμίζει συστηματικά την ποιότητα της νυχτερινής εικόνας της σύγχρονης κατοικίας.

H αύξηση του παγκόσμιου αστικού πληθυσμού σε συνδυασμό με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας φαίνεται να οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην υιοθέτηση, εκ μέρους των πόλεων του μέλλοντος, των μοντέλων των Smart Cities, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που θα προκύψουν, παρέχοντας, υψηλού επιπέδου και ταχύτητας, υπηρεσίες στους πολίτες.

ATELECTRO

Η ΑΤ Electro στον τομέα του φωτισμού δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση:

Έξυπνος Φωτισμός (Smart Lighting)

Οι Δήμοι στο πλαίσιο των SMART CITIES μπορούν να επωφεληθούν υιοθετώντας λύσεις Έξυπνου Φωτισμού. Ο Έξυπνος Φωτισμός επιτυγχάνεΙ μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 50% αλλά βασικό προαπαιτούμενο είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας LED.

Η εγκατάσταση ενός έξυπνου συστήματος φωτισμού, το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από ελεγκτές φωτισμού που τοποθετούνται στα φωτιστικά και από μία κεντρική εφαρμογή διαχείρισης του φωτισμού, επιτυγχάνεται επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας που φτάνει το 20%.Με τον απομακρυσμένο έλεγχο όλων των συνδεδεμένων φωτιστικών σωμάτων ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να προγραμματίζει τους κύκλους αφής και σβέσης, να καθορίζει κριτήρια αυξομείωσης της έντασης του φωτισμού (dimming) και να αξιοποιεί πολλές λειτουργίες για τη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης.

Loading