ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 2100107033 ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Οπτικη επιθεωρηση

 • Η διερεύνηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, µε την έννοια της διαπίστωσης της σωστής επιλογής των υλικών και της σωστής συγκρότησης της.
 1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία
 2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά
 3. Επιλογή διατοµών αγωγών
 4. Επιλογή & ρύθµιση των διατάξεων προστασίας
 5. ∆υνατότητα αναγνώρισης κυκλωµάτων
 6. Αναγνώριση αγωγών Ν & ΡΕ
 7. Σχέδια, διαγράµµατα, πινακίδα δοκιµής RCD
 8. Επάρκεια συνδέσεων αγωγών
Δοκιµες και µετρησεις

 • Μέσω των δοκιµών και των µετρήσεων επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία των µέσων προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Με την χρήση κατάλληλων οργάνων γίνεται η µέτρηση των τιµών και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που δεν είναι εφικτά να διαπιστωθούν από την οπτική επιθεώρηση.
 1. Έλεγχοι, δοκιµές πολικότητας
 2. ∆οκιµές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού ρεύµατος
 3. Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3φ πριζών
 4. ∆οκιµές διακοπής & αποµόνωσης
 5. Μέτρηση τιμών γείωσης
 6. Αναγνώριση αγωγών Ν & ΡΕ
 7. Σχέδια, διαγράµµατα, πινακίδα δοκιµής RCD
 8. Επάρκεια συνδέσεων αγωγών
ATELECTRO