Δομημένη Καλωδίωση

Μία εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικών (πρίζες , κατανεμητές, κλπ) το οποίο πραγματοποιεί την μετάδοση φωνής και δεδομένων σε ένα κτήριο. Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης είναι «ανοιχτής» αρχιτεκτονικής , χρησιμοποιώντας τυποποιημένα υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση.

"Η χρήσης της δομημένης καλωδίωσης διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου και το βασικότερο, την εύκολη επέκτασή του."

Για πολλά χρόνια η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής. Όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους έκανε την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης μεγαλύτερη. Έτσι με ένα σύστημα καλωδίωσης μπορούμε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των παρακάτω:

Τα δομικά υλικά του δικτύου είναι τυποποιημένα και κατασκευάζονται σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές για να καλύπτουν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις των μελλοντικών συσκευών των κτιρίων.

ATELECTRO

Κάθε σύγχρονη επιχείρηση πρέπει στα σχέδια του κτηρίου της να έχει προνοήσει για την τηλεπικοινωνιακή υποδομή μέσα στο ίδιο το κτίριο. Η υποδομή αυτή πρεπει να περιλαμβάνει την απαραίτητη δομημένη καλωδίωση και τις αναγκαίες εφαρμογές, οι οποίες κρίνονται ως αναγκαίες για την επιχείρηση. Η δομημένη καλωδίωση αποτελεί την εσωτερική καλωδίωση του κτιρίου που θα καλύπτει τις ανάγκες των δικτύων φωνής και δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό τα συστήματα των ασθενών ρευμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

ATELECTRO